REGLER OCH VILLKOR FÖR SEN-KAMPANJKODER

 1. Den här kampanjkoden ("Kampanjkoden") är utfärdad av Sony Network Entertainment Limited på 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (med organisationsnummer 6020283) ("vi", "oss", "vår"). När vi använder oss av ”"du"” eller ”"din"” avser vi mottagaren av Kampanjkoden.
 2. När du ska lösa in en Kampanjkod behöver du (i) angiven maskinvara, (ii) ett konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidigare kallat PlayStation®Network) som är registrerat i det land som Kampanjkoden gäller för och (iii) en Internetuppkoppling (t.ex. bredband, Wi-Fi eller mobil uppkoppling beroende på vilken Sony-plattform du använder). Du ansvarar själv för alla avgifter för Internetabonnemang och -anslutning.
 3. Om du vill öppna ett SEN-konto måste du vara minst 7 år gammal och godkänna Terms of Service och Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretessavtalet) för SEN som finns att läsa på sonyentertainmentnetwork.com/legal. Om du är under 18 år måste din målsman först öppna ett SEN-huvudkonto och därefter skapa ett underkonto åt dig. Om du har ett underkonto ska du skaffa tillstånd från innehavaren av SEN-huvudkontot innan du löser in din Kampanjkod.
 4. Om inget annat anges får Kampanjkoder endast lösas in en gång och för ett enda SEN-konto. I enlighet med gällande lagstiftning kan Kampanjkoder inte bytas ut, överföras, säljas vidare, återlämnas mot återbetalning eller lösas in mot kontanter (med undantag av att du kan ge bort en Kampanjkod som du har köpt som present åt någon annan).
 5. Kampanjkoder måste användas innan eventuellt angivet utgångsdatum. Du meddelas om utgångsdatumet och ytterligare begränsningar tillsammans med Kampanjkoden.
 6. Kampanjkoder ersätts inte om de förloras, skadas, stjäls eller på annat sätt används utan ägarens tillåtelse. Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller stänga av användarkonton och att kräva alternativa betalningsformer, liksom att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda våra intressen, om någon fått tag på eller använder en Kampanjkod på ett olagligt sätt på SEN eller till att betala för tjänster från PlayStation®Store, SEN Store, Video Unlimited och/eller Music Unlimited ("Tjänsterna"). Om ditt SEN-konto stängs av eller avslutas av sådana skäl kan du förlora eventuella outnyttjade belopp i SEN-plånboken.
 7. En del av det material som levereras via Kampanjkoder kan omfattas av specifika ytterligare begränsningar, till exempel åldersgränser och användningsrättigheter, inklusive användningsvillkoren för programvaran. Barn får inte åtkomst till material med åldersgräns högre än deras ålder.
 8. En Kampanjkod kan bara lösas in i de länder där Tjänsterna är tillgängliga. Ytterligare områdesbegränsningar kan gälla.
 9. Om en Kampanjkod är felaktig är din enda kompensation, och vår enda skyldighet, att en sådan Kampanjkod ersätts med en ny Kampanjkod. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning gör vi och våra licensinnehavare, dotterbolag och licensgivare inga andra utfästelser, varken uttalade eller underförstådda, när det gäller Kampanjkoder, inklusive men inte begränsat till eventuella uttalade eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett bestämt syfte, och utesluter all annan skyldighet gentemot dig till följd av din användning av Kampanjkoden. Du kan ha andra lagstadgade rättigheter som konsument, som inte påverkas av dessa Regler och villkor.
 10. Vi kan förmedla dessa Regler och villkor till andra företag inom Sony-koncernen utan ditt samtycke förutsatt att ett sådant förmedlande inte påverkar dina rättigheter negativt enligt dessa Regler och villkor.
 11. I de fall där Kampanjkoder tillhandahålls som en del av en kampanj ska eventuella klagomål om kampanjen riktas till arrangören av kampanjen och inte till oss.
 12. Påfyllning av plånboken: Kampanjkoder för att lägga till pengar i en SEN-plånbok ("Kampanjkod för påfyllning av plånboken") kan endast lösas in av innehavaren av SEN-huvudkontot. Kampanjkoder för påfyllning av plånboken kan endast användas till att lägga till pengar i SEN-huvudkonton som registrerats i det land där Kampanjkoden för påfyllning av plånboken utfärdats. Om du vill öppna ett SEN-huvudkonto måste du vara 18 år eller äldre. Innehavare av huvudkonton kan ge underkonton åtkomst till plånboken för SEN-huvudkontot, samt ange en högsta köpgräns per månad. I vissa länder kan inköp av Kampanjkoder för påfyllning av plånboken regleras av åldersgränser. Kampanjkoder för påfyllning av plånboken kan bara användas till att köpa Tjänster.
 13. PlayStation®Plus-prenumerationer: Innehåll och tjänster i PlayStation®Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – eu.playstation.com/gameservers. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras.
 14. PlayStation®Plus-provprenumerationer: Du kan bara lösa in en kampanjkod för att prova på PlayStation®Plus. Du får endast lösa in Kampanjkoden om du inte redan är PlayStation®Plus-prenumerant och du aldrig tidigare har prenumererat eller använt en testperiod på PlayStation®Plus.
 15. Prenumerationer: Du kan behöva ange betal-/kreditkortsuppgifter. Prenumerationer förlängs automatiskt i slutet av prenumerationsperioden och efterföljande förnyelsevillkor träder i kraft i enlighet med Terms of Service (tjänstevillkoren) för SEN. Du godkänner att förnyelseavgiften dras från din SEN-plånbok. Om du inte har tillräckligt med pengar i din SEN-plånbok kommer det aktuella beloppet att debiteras på det betalkort som finns registrerat för ditt SEN-konto (om du har ett), såvida du inte har stängt av alternativet för automatisk påfyllning av pengar. Du kan stänga av den automatiska förnyelsen när som helst. Din prenumeration upphör då i slutet av prenumerationsperioden. Instruktioner för hur du avslutar din prenumeration finns på eu.playstation.com/psn/support. Fullständiga regler och villkor finns i Terms of Service (tjänstevillkoren) för SEN på sonyentertainmentnetwork.com/legal.
 16. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning. Kontraktet mellan dig och oss ska anses vara upprättat och verkställt i England.
 17. Om du har några frågor angående hur du kan använda Kampanjkoder kan du besöka vår Kundtjänst på eu.playstation.com/redeemvouchercode/.